גלריה

Mysore, Lakshmipuram yoga shala, 2001

Guruji’s 86th Birthday

nyc AYNY 2002-2008 - 
Mysore Gokulam Yogashala 2003-  Boulder, The Yoga Workshop 2003

Home practice (practice, practice…)

Drepano-Greece retreat 2018

Ein Hashofet 2008

“When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years”. 
Mark Twain

הציטוט הזה מפי מרק טוויין, בדרכו המיוחדת, הישירה ומלאת ההומור, מלמד אותנו הרבה על:
גאוותנות ועקשנות, סבלנות ואורך רוח, התמדה, אמונה, בטחון, אמון וכבוד והערכה כלפי המורה/הורה, לקיחת אחריות, למידה ותלמידאות, צמיחה, עצמאות, הבנה, כניעה, השלמה וקבלה. 
“Practice, all is coming”