מערכת שיעורים

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

7:00-8:30

מגל
Mysore

8:00-9:30

כפר ויתקין

Mysore

7:30-9:00

כרכור
Led/Mysore

6:45-8:15

כפר ויתקין
Mysore

7:30-9:00

כרכור
Mysore

7:30-9:00

כפר ויתקין

Led/Mysore

10:00-11:30

מגל
Led


18:00-19:30
קיבוץ מגל
Led

* Mysore:הנחייה אישית. Led:הנחייה קבוצתית.
* בשיעורי מייסור ניתן להגיע עד 45 דקות מזמן תחילת השיעור.
* למתחילים:משך השיעור יתחיל מ30/40 דקות ויגדל בהדרגה.